Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,901

 Khảo sát mẫu câu cầu khiến ~TEMOIIDESUKA trong giáo trình sơ cấp dành cho sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học ĐN và cách giảng dạy.
unfaithful spouse infidelity
Chủ nhiệm:  Lê Chí Huy; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T2013-05-14 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn