Lê Duy Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,037,450

 
Mục này được 8385 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Duy Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/00/1982
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh; Tại: Liên kết giữa Trường Đại học Shute - Đài Loan với Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3817383; Mobile: 0905114105
Email: leduybao82@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn