Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Đức Bình, Dương Quốc Bảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 39;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gia công cắt dây tia lửa điện ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ những tính năng ưu việt của nó như không có lực cắt, gia công các vật liệu siêu cứng, gia công các contour kín, phức tạp... Để phương pháp này đạt hiệu quả kinh tế cao, ta cần phải tiến hành tối ưu hoá nhằm tìm ra chế độ cắt tối ưu. Tuy nhiên, với các bộ điều khiển của máy sẵn có thì muốn tối ưu hoá cần phải can thịêp vào bộ điều khiển, điều này là không thể. Nhằm mục đích muốn làm chủ công nghệ này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo môđun điều khiển hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu với mô hình thực nghiệm và mô phỏng trên máy tính.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Nowadays, electrical discharges machining (EDM) used popular base on special properties: cutting forceless, super-hardened material machining, close and complex contour machining. In order to this method has high economic efficiency, we need optimize intended for optimal cutting schedule. However, if we want optimizion so break-in throught the control system, it is not avaialble. We was study, design and manufacture the drive system control module of wire electrical discharges machining (WEDM) machine. This paper presents some results of our study with model experiment and simulation on PC.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn