Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,740

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Lưu Đức Bình
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Dương Quốc Bảo
Trần Ngọc Hải
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: SDH08-NCS-01 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
 - Đưa ra thuật toán điều khiển và tính toán tốc độ di chuyển của dây để ổn định quá trình gia công.
 - Thiết kế, chế tạo môđun điều khiển có kết nối máy tính PC cho máy cắt dây tia lửa điện.
 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn