Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,956

 Tối ưu hoá độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện
Chủ nhiệm:  Lưu Đức Bình
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: Đ2011-02-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
- Phân tích sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi gia công trên máy cắt dây tia lửa điện. 
- Xây dựng mối quan hệ giữa các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi gia công trên máy cắt dây tia lửa điện. 
- Tối ưu hoá độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy cắt dây tia lửa điện.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn