Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,773

 Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lưu Đức Bình; Thành viên:  Nguyễn Linh GiangTrần Ngọc Hải
Số: Đ2015-02-112 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nội dung nghiên cứu dự kiến:

    Chương 1: Tổng quan sản phẩm bánh nổ, phân tích và đánh giá nhu cầu thị trường hiện nay

Nguyên liệu và quy trình sản xuất bánh nổ hiện nay;

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm;

Phân tích và đánh giá nhu cầu tiêu thụ trên thị trường hiện nay.

Chương 2: Nghiên cứu ứng dụng các hệ truyền động và điều khiển sử dụng trong dây chuyền

2.1. Hệ truyền động điện;

2.2. Hệ truyền động khí nén - điện khí nén;

2.3. Hệ điều khiển logic.

Chương 3: Thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động sản xuất bánh nổ

3.1. Thiết kế, chế tạo hệ thống trộn;

3.2. Thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và ép sản phẩm;

3.3. Thiết kế, chế tạo khuôn và bộ phận ép sản phẩm;

Chương 4: Vận hành và bảo dưỡng


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn