Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,688,098

 Kỹ thuật Đo Cơ khí
Chủ biên: TS. Lưu Đức Bình; Đồng tác giả: ThS. Châu Mạnh Lực
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Mã số: ISBN 978-604-0-07054-8 ;Năm XB: 2015
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn