Lê Đức Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25965 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đức Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/03/1980
Nơi sinh: Điện Phương Điện Bàn Quảng Nam
Quê quán Điện Phương- Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây Dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 100 Trần Quý Khoách, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905919268
Email: chauleduc@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009-nay:Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông nhựa chặt sử dụng vật liệu địa phương trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường.Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Cường; Thành viên: Nguyễn Hồng Hải; Phạm Ngọc Phương; Trần Thị Phương Anh;Lê Đức Châu; Vũ Hoàng Trí; Nguyễn Văn Chương. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Cường. Mã số: T2015-02-120. Năm: 2015. (Apr 14 2016 12:53PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ của tầng mặt bê tông nhựa ASPHALT khu vực Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Phạm Ngọc Đức; Thành viên: PGS. TS. Phan Cao Thọ, Lê Đức Châu. Chủ nhiệm: Thạc sỹ Phạm Ngọc Đức. Mã số: Đ2013-02-77-BS. Năm: 2014. (Apr 14 2016 12:50PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA NHỰA ĐƯỜNG.Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Thu Thảo; Thành viên: GVC ThS. Nguyễn Biên Cương, KS Vũ Hoàng Trí, KS Lê Đức Châu, Lê Phú Chính, Nguyễn Ngọc Phú, Đoàn Ngọc Chưởng, Nguyễn Văn Đều, Nguyễn Văn Thắng. Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Thu Thảo. Mã số: T2014-02-107. Năm: 2014. (Apr 14 2016 12:51PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Cải thiện chất lượng bê tông nhựa bằng cốt sợi thủy tinhChủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên: Huỳnh Văn Quang Vinh, Lê Đức Châu, Bùi Văn Ba, Lý Quang Huy, Mai Triệu Quang, Bùi Hồng Trung. Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương. Mã số: Đ2013 - 02 - 52. Năm: 2013. (Apr 14 2016 12:44PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã đạt thành tích suất xắc nhiệm vụ năm học 2011-2012. Số: 75/2012/QĐKT. Năm: 2012.
[2] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn