Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,283

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Thị Phương Dung
Đề tài: Từ ngữ chỉ giới trong ca dao người Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, ĐHĐN

 2015

 2016

[2]Phạm Ngọc Đoan
Đề tài: Đặc điểm từ ngữ thể loại điều tra trên Báo Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, ĐHĐN

 2015

 2016

[3]Nguyễn Phương Anh
Đề tài: Từ ngữ biểu thị tâm lí-tình cảm trong ca dao người Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, ĐHĐN

 2014

 2015

[4]Nguyễn Phước Sơn
Đề tài: Đặc điểm địa danh huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm, ĐHĐN

 2014

 2015

[5]Lê Thị Thủy Tiên
Đề tài: Từ ngữ biểu thị văn hóa gia đình trong ca dao

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Nguyễn Như Quỳnh
Đề tài: Đặc điểm địa danh huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[7]Nguyễn Thị Hải
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ địa danh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[8]Ngô Thị Hoài Thương
Đề tài: Từ ngữ biểu thị món ăn trong ca dao người Việt 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[9]Nguyễn Kim Cường
Đề tài: Ngôn ngữ nhân vật trong truyện cổ tích thần kì người Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Trần A Hùng
Đề tài: Từ ngữ biểu thị tư tưởng Nho giáo trong văn học dân gian người Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Lê Thị Hải Vân
Đề tài: Phương ngữ vùng Bắc Trung Bộ trong ca dao người Việt  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Lê Thj Thu Hà
Đề tài: Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[13]Trần Thị Thúy Hà
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ biểu tượng trong ca dao

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn