Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,230

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa công sở
Ngành: Văn hoá học
 2014 Chuyên viên chính  Trường Bồi dưỡng cán bộ, Bộ Nội Vụ
[2]Kĩ năng thuyết trình
Ngành: Ngữ văn
 2014 Chuyên viên chính
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Bồi dưỡng cán bộ, Bộ Nội Vụ
[3]Văn hóa du lịch
Ngành: Văn hoá học
 2012 Cao đẳng nghề  Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
[4]Ngôn ngữ và văn hóa
Ngành: Ngữ văn
 2011 Cao học ngôn ngữ, cử nhân báo chí  Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[5]Văn hóa lễ hội truyền thống Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[6]Văn hóa dân gian Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[7]Văn học dân gian Quảng Nam
Ngành: Ngữ văn
 2009 Đại học ngành Việt Nam học  Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[8]Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2008 Đại học  Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Tiếng Việt Đại cương II
Ngành: Ngữ văn
 2007 ĐẠI HỌC
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[10]Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2007 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[11]Chuyên đề Thi pháp văn học dân gian
Ngành: Ngữ văn
 2007 Cao học  Đại học Sư phạm, Đại học Đà NẴNG
[12]Ngữ pháp văn bản
Ngành: Ngữ văn
 2006 Đại học  Đại học từ xa, Đại học Huế, Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
[13]Ngữ dụng học
Ngành: Ngữ văn
 2006 Đại học  Đại học từ xa, Đại học Huế
[14]Ngữ pháp tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2006 Đại học  Đại học từ xa, Đại học Huế Đại học Sư phạm, ĐHĐN
[15]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên nước ngoài  Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[16]Thi pháp Văn học dân gian Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2004 Sinh viên Đại học  Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[17]Văn học so sánh
Ngành: Ngữ văn
 2004 Sinh viên Đại học  Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[18]Lịch sử văn học Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2001 Sinh viên đại học  Trường đại học Văn hóa Hà Nội
[19]Văn học dân gian Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 1980 Sinh viên Cao Đẳng và Đại học  Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Nam- Đà Nẵng, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn