Lê Đình Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30180 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/02/1955
Nơi sinh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Quê quán Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Nga; Tại: ĐHSPNNHN và DHSP Kiep, Liên xô (cũ)
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Quản lý giáo dục.
Lĩnh vực NC: Quản lý giáo dục; kinh tế học giáo dục
Ngoại ngữ: Tiếng Nga D, Tiếng Anh C
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: 3891984; Mobile: 
Email: ldson@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1973 - 1976: Tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam;
- Từ 1976 - 1981: Chuyển ngành, học ĐHSPNN Hà Nội và ĐHSP Kiep, Liên xô (cũ);
- Từ 2/1982 - 7/1985: Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng Nga, Khoa Ngoại ngữ Trường CĐSP QNĐN;
- Từ 8/1985 - 6/1986: Thực tập sinh SĐH tại ĐHSP Arion, Liên bang Nga;
- Từ 7/1986 - 7/1990: Phó Trưởng phòng, Phụ trách P. HCTH Cơ sở ĐHSPNNĐN;
- Từ 8/1990 - 7/1991: GV phụ trách đoàn chuyển tiếp sinh tại ĐHSP Ben-gô-rôt, Liên Xô (cũ);
- Từ 8/1991 - 10/1995: Phó Trưởng phòng Phòng HCTH - Đối ngoại ĐHSPNNĐN;
- Từ 11/1995 - 5/2011: Phó Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng;
- Từ 6/2011 - 2/2015: Phó Trưởng ban Thanh tra, PC & TĐ; Phụ trách Ban Pháp chế và TĐ ĐHĐN;
- Từ 3/2015 - 2/2017: CBGD, biên tâp viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN;
- Từ 3/2017: GVCC Khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác lập mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm TQM (Total Quality Management) tại các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS.Lê Đình Sơn. Thành viên: TS.Lê Thanh Huy, ThS.Hoàng Ngọc Hùng, ThS.Lê Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh Trang. Mã số: B2016-DNA-10-TT. Năm: 2019. (Sep 6 2018 10:16AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Vận dụng mô hình TQM vào quản lý khai thác cơ sở vật chất - thiết bị thư viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của trường đại học. Chủ nhiệm: Lê Đình Sơn. Thành viên: Bùi Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: B2010-ĐN01-25. Năm: 2012. (Jan 10 2013 2:29PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Bài đọc như một phương tiện chủ yếu trong giảng dạy "Thực hành tiếng Nga". Chủ nhiệm: Lê Đình Sơn. Thành viên: . Mã số: ĐHSPNNĐN-1987. Năm: 1987. (Aug 15 2011 11:07AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Những lỗi phổ biến của sinh viên Việt Nam trong giai đoạn đầu học Nói tiếng Nga. Chủ nhiệm: Lê Đình Sơn. Mã số: CĐSPQNĐN-1984. Năm: 1984. (Jan 10 2013 2:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở NƯỚC TA. Tác giả: PGS.TS.Lê Đình Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới" do Học viện Quản lý giáo dục, Chương trình ETEP Bộ GD&ĐT và The World Bank tổ chức. Trang: 743 - 751. Năm 2018. (Jun 5 2019 3:01PM)
[2]Tham luận: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN QUÁ TRÌNH HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tác giả: Le Dinh Son. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của Khoa học Xã hội và Nhân văn trong tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế” tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trang: 75 - 84. Năm 2018. (May 30 2018 11:52AM)
[3]Bài báo: Đổi mới quản lí công tác kiểm tra nội bộ tại các trường mầm non trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Le Dinh Son, Nguyen Thi Hong Van. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 01/01.2018. Trang: 88 - 92. Năm 2018. (May 30 2018 11:34AM)
[4]Tham luận: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA. Tác giả: LÊ ĐÌNH SƠN. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, ĐH Hải phòng, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Thương mại, Nanhua University Taiwan và Korea Trade Research Association đồng tổ chức. NXB. Hà Nội. Trang: 260 – 274. Năm 2017. (Apr 23 2017 9:51AM)
[5]Bài báo: Vận dụng tiếp cận hợp tác nhóm theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào trường đại học. Tác giả: Le Hoai Nam, Le Dinh Son. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 145/10.2017. Trang: 65 - 68. Năm 2017. (May 30 2018 11:22AM)
[6]Bài báo: Phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ trong trường đại học. Tác giả: LÊ ĐÌNH SƠN. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Số: 133. Trang: 10 - 13. Năm 2016. (Nov 22 2016 2:59PM)
[7]Bài báo: Quản trị trường đại học theo tiếp cận chất lượng – Một số hạn chế hiện nay và khuyến nghị. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Số: 126. Trang: 33-35. Năm 2016. (May 17 2016 3:05PM)
[8]Bài báo: Phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội trong hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Số: 125. Trang: 12-14. Năm 2016. (May 17 2016 3:10PM)
[9]Bài báo: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Đình Sơn*, Phan Duy Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 53. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: TS. Lê Đình Sơn*; Đặng Văn Thịnh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 28. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[11]Bài báo: Thực trạng và biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Đình Sơn*; Phạm Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(95).2015. Trang: 19. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
[12]Bài báo: Thiết lập một cơ chế thông tin hiệu quả cho mối quan hệ cung - cầu giữa giáo dục đại học và thị trường lao động. Tác giả: TS. Lê Đình Sơn. Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Số 2(75).2014. Trang: 38. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[13]Bài báo: Logic quá trình hình thành văn hóa chất lượng và quy trình xây dựng môi trường văn hóa chất lượng của trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học giáo dục 109/10-2014, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Số: 109/10-2014. Trang: 26-29. Năm 2014. (Feb 24 2015 11:38AM)
[14]Bài báo: Đề xuất một mô hình cấu trúc hệ thống hồ sơ - tài liệu của trường đại học đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính và đảm bảo chất lượng. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng. Số: 9 (70) 2013. Trang: 33-38. Năm 2013. (Feb 24 2015 11:30AM)
[15]Bài báo: Định hướng khách hàng trong quản lý chất lượng trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12(61) 2012. Trang: 113-119. Năm 2012.
(Feb 24 2015 11:27AM)
[16]Bài báo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp cận chất lượng trong quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(46) 2011. Trang: 173-181. Năm 2011. (Jan 10 2013 2:44PM)
[17]Tham luận: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. Tác giả: Lê Đình Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do Đại học Đà Nẵng tổ chức. Trang: 153 - 159. Năm 2011. (Jan 31 2020 6:02PM)
[18]Bài báo: Kazen – Nét độc đáo của chất lượng tổng thể trong doanh nghiệp Nhật Bản và khả năng vận dụng vào trường ĐH ở nước ta. Tác giả: Lê Đình Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 64. Trang: 22-25. Năm 2011. (Jun 8 2011 3:08PM)
[19]Bài báo: Cải cách hành chính và vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2(37). Trang: 124-130. Năm 2010.
(Jun 8 2011 3:04PM)
[20]Bài báo: Mô hình quản lý chất lượng tổng thể và môi trường quản lý của tổ chức. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 59. Trang: 11-15. Năm 2010.
(Jun 8 2011 3:06PM)
[21]Bài báo: Quản lý hiệu quả diện tích sử dụng trong các trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(34). Trang: 120-125. Năm 2009.
(Jun 8 2011 3:01PM)
[22]Bài báo: Từ tiếp cận đến mô hình quản lý chất lượng tổng thể và việc vận dụng vào quản lý chất lượng trường đại học ở nước ta. Tác giả: Lê Đình Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 51. Trang: 12-17. Năm 2009. (Jun 8 2011 2:58PM)
[23]Bài báo: Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức và mục tiêu của phong trào thi đua trong trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 2(31). Trang: 86-91. Năm 2009.
(Jun 8 2011 2:49PM)
[24]Bài báo: Xác lập các tiêu chí đánh giá hệ thống khen thưởng thi đua trong trường đại học. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 212. Trang: 9-12. Năm 2009.
(Jun 8 2011 2:52PM)
[25]Bài báo: Quản lý chất lượng tổng thể trường đại học và một số cách hiểu sai lầm. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tập 25, số 1S. Trang: 113-119. Năm 2009.
(Jun 8 2011 2:55PM)
[26]Bài báo: Biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (24). Trang: 119-124. Năm 2008. (Jun 8 2011 2:28PM)
[27]Bài báo: Văn hóa nhà trường nhìn từ góc độ quản lý chất lượng tổng thể. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 26. Trang: 41 - 44. Năm 2007.
(Jun 8 2011 2:19PM)
[28]Bài báo: Tìm lời giải cho bài toán an toàn giao thông. Tác giả: Lê Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng. Số: 134. Trang: 8 - 10. Năm 2007. (Jun 8 2011 2:23PM)
[29]Bài báo: Đổi mới công tác giáo dục dân số ở các trường đại học nước ta trong tình hình hiện nay. Tác giả: Lê Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (23). Trang: 104 - 110. Năm 2007. (Jun 8 2011 8:57AM)
[30]Bài báo: Xác định hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Đình Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 11. Trang: 47 - 51. Năm 2006. (Jun 8 2011 2:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MODELS AND RECOMMENDATIONS FOR START-UP BUSINESS EDUCATION. Authors: Assoc. Prof. Le Dinh Son. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Khởi nghiệp và sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”, ĐH Hải phòng, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Thương mại, Sofia University “ST. Kliment Ohridski” Bulgaria đồng tổ chức. Pages: 97 - 112. Year 2019. (Jan 31 2020 5:11PM)
[2]Presentations: OVERALL APPROACH IN INTERVENTION, PREVENTION OF DEVIATED FROM SOCIAL NORMS BEHAVIORS, SUPPORT FOR SCHOOL MENTAL HEALTH. Authors: Assoc. Prof. Le Dinh Son. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5 “Hiểu biết về sức khỏe tâm thần trong trường học và ở cộng đồng” do Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội, ĐH Vanderbilt Hoa Ky, Mạng lưới nâng cao hiểu biết về SKTT Việt Nam, Viện Sức khỏe Hoa Kỳ, Quỹ tài trợ dành cho cựu học Chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng tổ chức. Pages: 85 - 96. Year 2019. (Jan 31 2020 5:40PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 17 2016 2:54PM)(Feb 24 2015 10:58AM)(Feb 24 2015 10:53AM)(Aug 15 2011 11:14AM)(Aug 15 2011 11:12AM)
[1]Tài chính và quản lý tài chính trong giáo dục Chủ biên: Lê Đình Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[2]Quản lý chất lượng tổng thể, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục đại học  Chủ biên: Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
[3]Quản lý giáo dục mầm non  Chủ biên: Trần Xuân Bách, Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
[4]"Nghe ghi" dành cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngữ tiếng Nga. Chủ biên: Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1988.
[5]

"Phát triển khẩu ngữ" dành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngữ tiếng Nga.

Chủ biên: Lê Đình Sơn. Nơi XB: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1986.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn