Lê Đức Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16941 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đức Tâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/03/1960
Nơi sinh: Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
Quê quán Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Trường Tuyên huấn TƯ II
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1996; Chuyên ngành: Triết học ; Tại: Viện Triết học - Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.
Dạy CN: Triết học Mác Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển triết học, Tôn giáo học, Logic học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
Địa chỉ liên hệ: K 230/ 6 Đường Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 950359; Mobile: 090 517 76 12
Email: leductamktdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 5/ 1982 đến tháng 4/ 1984: Nhân viên Phòng Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Tháng 5/ 1984 đến tháng 10/ 1993: Cán bộ giảng dạy (Giảng viên) Triết học Mác Lênin, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Tháng 10/ 1993 đến tháng 02/ 1996: Học cao học Triết học tại Viện Triết học - Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia.

Tháng 3/ 1996 đến tháng 01/ 2001: Giảng viên, giảng dạy Triết học Mác Lênin, Lịch sử triết học và Tôn giáo học - các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng.

Tháng 2/ 2001 đến nay (2015): Giảng viên chính, giảng dạy Triết học Mác Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển triết học, Tôn giáo học và Logic học đại cương - các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức xã hội chủ nghĩa thông qua việc giảng dạy các môn triết học tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Hùng. Mã số: B2001-14-10. Năm: 2002. (Apr 23 2015 10:54AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đại học Đà Nẵng . Chủ nhiệm: PGS. Nguyễn Quang Diệu. Thành viên: ThS. Lê Đức Tâm. Mã số: B99-14-23. Năm: 2001. (Apr 23 2015 10:47AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mậu Dựng. Mã số: 2000-46-152/KQ. Năm: 2000. (Apr 23 2015 10:38AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Đức Tâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (70). Trang: 59-64. Năm 2013. (Apr 24 2015 5:47PM)
[2]Tham luận: Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và việc giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 128-141. Năm 2011. (Apr 25 2015 11:49PM)
[3]Tham luận: Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 39-51. Năm 2010. (Apr 25 2015 2:06PM)
[4]Tham luận: Các giá trị khoa học và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Tác giả: ThS. Lê Đức Tâm; Cử nhân Hồ Quốc Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 96-106. Năm 2008. (Apr 26 2015 3:40PM)
[5]Bài báo: Tư tưởng của Hêghen và Lênin về vấn đề chân lý trongBút ký triết học”. Tác giả: Lê Đức Tâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Triết học. Số: Số 4 (92). Trang: từ trang 39 đến trang 42. Năm 1996. (Apr 23 2015 10:58PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tác phẩm kinh điển Triết học Mác - Lênin.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên chính quy tập trung Khoa Giáo dục Chính trị.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[2]Logic học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên chính quy tập trung và vừa học vừa làm.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[3]Tôn giáo học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên chính quy tập trung
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa khoa học Mác Lênin, Trường ĐH Đại cương. Sau đó, Khoa Mác Lênin, Trường Đại học Kinh tế; Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 Sinh viên Kinh tế chính quy và tại chức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Đại cương, Đại học Kinh tế, Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[5]Triết học Mác - Lênin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1984 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn