Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,374

 Cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Mậu Dựng; Thành viên:  ThS. Lê Đức Tâm
Số: 2000-46-152/KQ ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn