Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,216

 Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức xã hội chủ nghĩa thông qua việc giảng dạy các môn triết học tại Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Tấn Hùng.; Thành viên:  ThS. Lê Đức Tâm
Số: B2001-14-10 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
Đánh giá thực trạng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức xã hội chủ nghĩa thông qua việc giảng dạy các môn triết học tại Đại học Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác này tại Đại học Đà Nẵng.
Phục vụ nhiệm vụ giảng dạy triết học ở Đại học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn