Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tác phẩm kinh điển Triết học Mác - Lênin.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên chính quy tập trung Khoa Giáo dục Chính trị.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[2]Logic học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên chính quy tập trung và vừa học vừa làm.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[3]Tôn giáo học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên chính quy tập trung
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa khoa học Mác Lênin, Trường ĐH Đại cương. Sau đó, Khoa Mác Lênin, Trường Đại học Kinh tế; Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 Sinh viên Kinh tế chính quy và tại chức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Đại cương, Đại học Kinh tế, Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[5]Triết học Mác - Lênin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1984 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn