Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,901,459

 “Nghiên cứu, ứng dụng thép hình dập nguội vào thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp”
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sal
Chủ nhiệm:  Lê Bá Định; Thành viên:  KS. Lê Bá Định; TS. Trần Quang Hưng
Số: T2011-02-23 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài giới thiệu các ứng dụng có giá trị thực tiễn cao của thép tạo hình nguội vào các công trình dân dụng và công nghiệp. Đồng thời, với mục đích hỗ trợ cho các nhà sản xuất, đề tài đưa ra các vấn đề cần quan tâm và giải quyết trong thiết kế và chế tạo. Mục tiêu xa hơn của đề tài là đưa ra được một chỉ dẫn cụ thể nhằm tính toán các kết cấu chịu lực bằng thép tạo hình nguội đáp ứng nhu cầu của đời sống và sản xuất. Vì hiện tại Việt Nam vẫn chưa có các tiêu chuẩn cụ thể cho kết cấu mới này, đề tài chọn tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 3 – Part 1.3 (ENV 1993-1-3:2001) để nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích và tính toán sự làm việc của tiết diện thép tạo hình nguội.

- Từ sự nhận thức rõ hơn về ưu nhược điểm và các ứng dụng của thép hình dập nguội, thành công của nghiên cứu trong việc đưa ra các hướng dẫn thiết kế các cấu kiện cơ bản (dầm, cột) sẽ thúc đẩy sự phát triển của kết cấu thép nói riêng và ngành xây dựng trong nước nói chung.
     - Sau khi có kết quả từ nghiên cứu, bước đầu sẽ liên hệ vơi các cơ sở sản xuất và chế tạo kết cấu thép vừa và nhỏ ở phạm vi thành phố Đà Nẵng để sản xuất các sản phẩm dân dụng có quy mô trung bình (dàn, nhà xưởng nhỏ...). Nếu quản lý tốt, sản xuất có lợi nhuận sẽ tăng cường thêm quy mô hợp tác giữa hai phía để đi đến sản xuất và thi công các công trình quy mô lớn hơn.

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn