Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,836

 Nghiên cứu ứng dụng mô hình Softened Strut-and-Tie trong tính toán khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Bá Định; Thành viên:  Lê Ngọc Quyết
Số: T2015-02-124 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Mô hình Strut-and-Tie, thường được gọi là mô hình “giàn ảo”, dùng để tính toán cường độ tới hạn của các cấu kiện có sự thay đổi đột ngột về hình dạng tiết diện, hoặc có lực tập trung lớn. Gần đây, một mô hình giàn ảo cải tiến được đề xuất bởi giáo sư S.J. Hwang, thỏa mãn không chỉ các điều kiện cân bằng lực, mà còn cả sự tương thích về biến dạng và các phương trình quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trong bê tông đã bị nứt gọi là Softened Strut-and-Tie model. Nghiên cứu trình bày một số nội dung về lý thuyết mới này, đồng thời sử dụng để tính toán và so sánh thí nghiệm bốn mẫu vách thấp bê tông cốt thép. Kết quả thí nghiệm cho thấy sai khác trung bình giữa kết quả thí nghiệm và tính toán là 1.25.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất ĐHBK 2015
- Hội thảo ATCESD 2015
- 01 bài báo trong Kỷ yếu hội nghị ATCESD 2015
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn