Lê Thị Bích Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,050

 
Mục này được 18610 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Bích Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/02/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: ĐH Đà Nẵng
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 02363893124; Mobile: 0905686225
Email: lebichhanhdn@gmail.com; lebichhanh_dn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Công việc Nơi công tác
01/2001-3/2006 Chuyên viên

Giảng viên kiêm nhiệm Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHĐN

03/2006 - nay Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHĐN

10/2002 - nay Chuyên viên Tư vấn Du học (làm việc bán thời gian) Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Việc làm, Du học Tự túc – Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn