Lê Thị Bích Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,762,034

 
Mục này được 13449 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Bích Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/02/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu giảng dạy biên, phiên dịch; Nghiên cứu các chuyên ngành kinh tế để hợp tác giảng dạy tiếng Anh thương mại với các Khoa trong Trường.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905624556
Email: lebichhanh@ud.edu.vn; lebichhanh_dn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng, giảng viên kiêm nhiệm Khoa Tiếng Anh trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng (2001-2006); giảng viên khoa Tiếng Anh trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng (2006 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn