Lê Đình Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,026,646

 
Mục này được 14144 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Hoà Vang - Đà Nẵng.
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Toán sơ cấp.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 841003; Mobile: 0987010806
Email: dinhduc585sp@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1979–1989). Giảng dạy tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1989–2009). Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn