Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,963

 Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ; Số: 58;Từ->đến trang: 15-20;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xu hướng chung của toàn cầu là sự chuyển hướng mạnh mẽ từ khu vực sản xuất truyền thống sang nền kinh tế tri thức. Do đó, vốn trí tuệ đang ngày càng trở thành một tài sản quan trọng đóng góp vào kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức.Vì vậy, vốn trí tuệ đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà kinh tế học cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp. Bài báo nghiên cứu và trình bày khái niệm, phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ trong các doanh nghiệp nói chung dựa theo phương pháp đo lường đơn giản là Hệ số giá trị tăng thêm của vốn trí tuệ “The value added of intellectual capital coefficient” được phát triển bởi Pulic từ năm 2000 cho đến nay.
ABSTRACT
There is the movement from the manufacturing sector to the knowledge economy in the word trend. Therefore, intellectual capital is increasingly becoming an important intangible asset contributing to the performance of enterprises in the knowledge economy. Thus, the intellectual capital has attracted a lot of attention from not only economists but also corporate governance. This paper presents the research on the concept and measuring methods of intellectual capital as well as efficiency of intellectual capital in the business in general, which is based on “The value added of intellectual capital coefficient” approach developed by pulic from 2000 up to now.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn