Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,320

 Bàn luận về tác động của công nghệ thông tin đến quy mô hoạt động và quyền ra quyết định trong doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ; Số: 58;Từ->đến trang: 30-37;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và những lợi ích mà nó mang lại cho đời sống nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng đã không còn là đề tài xa lạ. Tuy nhiên, nghiên cứu về công nghệ thông tin cũng như về ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh dưới góc độ các lý thuyết kinh tế vẫn chưa dồi dào. Bài báo nghiên cứu hệ thống thông tin ở góc độ kinh tế học thông qua việc đưa ra các lý thuyết để đánh giá tác động của công nghệ thông tin đến hai thuộc tính của doanh nghiệp là: quy mô doanh nghiệp và cách thức phân bổ quyền ra quyết định của các nhà lãnh đạo trong công ty. Qua đó đưa ra nhận xét về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của tổ chức.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The explosion of information technology and the benefits that it brings to life in general and business in particular has been no longer strange subject. However, the studies of information technology and its impact on the economic activities are not abundant. This paper studies information systems from the point of view of economicsby making theory to analyze the influence of information technology on two attributes of companies including firm size and allocation of decision making authorityof the leaders in the enterprises. Thereby author makes comments about the role of information technology applications in the business activities of enterprises.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn