Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,775,709

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng anh chuyên ngành Kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
[2]Kỹ năng làm việc nhóm
Ngành: Kế toán
 2015 Sinh viên  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
[3]Kế toán tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2011 Cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn