Hoàng Sơn LÊ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,606

 
Mục này được 34300 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Sơn LÊ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học môi trường; Tại: Đại học Okayama
Dạy CN: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Quản lý chất thải rắn
Lĩnh vực NC: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Quản lý chất thải rắn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0; Mobile: 0
Email: lhson@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay)

 

 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý chất thải rắn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật môi trường  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thông gió
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên ngành Môi trường, Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kiến trúc  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên khoa Môi trường  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn