Lê Hồng Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28238 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hồng Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1976
Nơi sinh: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Quê quán Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Tử; Tại: Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Bí thư Chi bộ
Học vị: Kỹ sư; năm: 2000; Chuyên ngành: Điện tử; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Điện tử và Viễn thông
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật điện tử và kỹ thuật thông tin
Ngoại ngữ: Pháp văn
Địa chỉ liên hệ: Xưởng Điện tử, khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác tại khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 2015 đến nay: Chủ tịch công đoàn khoa ĐTVT
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TIN VÀ NĂNG LƯỢNG VÔ TUYẾN ĐỒNG THỜI. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Duy Nhật Viễn. Thành viên: Lê Hồng Nam, Vũ Vân Thanh, Mạc Như Minh. Mã số: B2017-ĐN02-36. Năm: 2019. (Jun 8 2020 8:19AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và thi công hệ thống sử dụng RFID kết hợp công nghệ IoT vào việc quản lý hiệu suất sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm và điểm danh sinh viên. Chủ nhiệm: Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-52. Năm: 2019. (May 17 2019 2:17PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MODULE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO CÁC HỆ THỐNG ẤP/SẤY. Chủ nhiệm: Thái Văn Tiến. Thành viên: Lê Hồng Nam, Vũ Vân Thanh. Mã số: T2015-02-133. Năm: 2015. (Jun 14 2016 7:30AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY LAI HÓA ROBOT THĂM DÒ ĐỊA HÌNH. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiễn. Mã số: Đ2013-02-69. Năm: 2013. (Jun 8 2015 10:15PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Tính toán thiết kế Microstrip Line bằng phương pháp TLM-3D. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Thành viên: Lê Hồng Nam. Mã số: B2010-ĐN01-21. Năm: 2011. (Jul 10 2017 8:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MẠNG KHÔNG DÂY LORA CHO ỨNG DỤNG IOT TẦM XA. Tác giả: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: B2018-214. Trang: 50-53. Năm 2018. (Apr 8 2019 2:38PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác công đoàn năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[2] Đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2005-2006. Số: 57/2006. Năm: 2006.
[3] Đã đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác công đoàn năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[4] Đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2006-2007. Số: 84/2007. Năm: 2007.
[5] Đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2007-2008. Số: 70/2008. Năm: 2008.
[6] Đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: 256/2010. Năm: 2010.
[7] Đã đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[8] Nhà tư vấn xuất sắc trong cuộc thi "Thiết kế với MCU của Texas Instruments năm 2015". Năm: 2015.
[9] Giấy khen công đoàn ĐH Đà Nẵng năm học 2015-2016. Số: 94/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2016.
[10] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 09-QĐ/TVĐU. Năm: 2016.
[11] Giấy khen của giám đốc ĐH Đà Nẵng năm học 2016-2017. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[12] Giấy khen công đoàn ĐH Đà Nẵng năm học 2016-2017. Số: 79/QDKT-CĐĐHĐN. Năm: 2017.
[13] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Số: 21-QĐ/TVĐU. Năm: 2017.
[14] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Số: 36-QĐ/ĐU. Năm: 2018.
[15] Bằng khen của công đoàn giáo dục Việt Nam năm học 2017-2018. Số: 206/QĐ-CĐN. Năm: 2018.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn