Lê Hữu Chất
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,147,192

 
Mục này được 20552 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hữu Chất
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/02/0
Nơi sinh: Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Trường ĐH Thể dục Thể thao I (Hà Bắc)
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Cử nhân; năm: 2010; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Tại: Đà
Dạy CN: Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Lĩnh vực NC: Thể dục thể thao
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Trung Tam Giáo duc Thể chất - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0977575986
Email: hchatvn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  1977 - 1994 : Giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng

  • 1995 - 2011 : Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất- Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn