Lê Hữu Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,896,702

 
Mục này được 16750 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hữu Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/08/1990
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Đại Học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Kỹ sư; năm: 2008; Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Điện tử VT
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 394 - Lê Duẩn - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A Study Of The Kalman Filter Applied to Visual Tracking. Tác giả: Huu Duy Le and Tuan Van Pham. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 58-62. Năm 2014. (Jan 19 2016 11:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn