Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,724

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]viet 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh vien nam 2
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Dai hoc ngoai ngu
[2]Nghe 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 sinh vien nam 3
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Dai hoc ngoai ngu
[3]Nghe 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên năm 1
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại Học Ngoại Ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn