Lê Năng Định
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,250,578

 
Mục này được 11089 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Năng Định
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/08/1979
Nơi sinh: Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quê quán Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Môi trường; Tại: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường; Tại: Université de Lorraine
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường
Lĩnh vực NC: Khảo sát, phân tích nước thải đô thị và công nghiệp; Thoát nước đô thị; Quản lý chất thải nguy hại
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường _ Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0912538884
Email: lenangdinh@gmail.com; lndinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2003_2004: Kỹ sư - Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng - Bộ Công nghiệp
2004_2007: Giảng viên - Công tác tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp-Đại học Bách khoa Đà nẵng. Phó bí thư liên chi đoàn Khoa.
2007_2008: Giảng viên - Công tác tại Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa Đà nẵng. Bí thư liên chi đoàn Khoa.
2008_2009: Học Master tại Viện khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon ) - Pháp
2009_2013: Nghiên cứu sinh tại Viện Bách khoa Quốc gia Lorraine - Pháp. Chủ tịch Hội sinh viên Việt nam tai hai thành phố Nancy - Metz.
2014 đến nay: Giảng viên Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn*; Lê Năng Định. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 28. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater andtheir fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation. Authors: Laure Pasquini, Jean-FrançoisMunoz, Marie-Noëlle Pons, Jacques Yvon, XavierDauchy, Xavier France,Nang Dinh Le, Christian France-Lanord, Tatiana Görner
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Science of the Total Environment
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 481. Pages: 459-468. Year 2014.
(Nov 28 2014 12:35PM)
[2]Presentations: Urban space analyzing: methods comparison. Authors: Nang Dinh Le*,** – Aziz Assaad* – Jean-Pierre Leclerc* – Thierry Devillard*** – Marie-Noëlle Pons*. STIC & Environnement 2011- Ecole des Mines de Saint Etienne-France. Year 2011. (May 21 2011 3:36PM)
[3]Article: Urban waste water spatiotemporal composition variability. Authors: N.D. Le*, Z. Akrour*, A. Assaad*, S. Pontvianne*, H. Poirot*, J.P. Leclerc*, M.N. Pons*, X. France**, P. Battaglia** . LEESU – École des Ponts ParisTech - France
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 4. Pages: 99-106. Year 2010.
(May 21 2011 3:11PM)
[4]Article: Relations between waste water characteristics and housing type . Authors: Nang Dinh LE1,2, Jean Jacques RANDRIANAMANANA2, Marie-Noëlle PONS1, Jean-Pierre LECLERC1 . Ecole doctorale (RP2E)-Sciences Ingénierie Ressources Procédés Produits Environnements
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2010. Year 2010.
(May 21 2011 3:25PM)
[5]Presentations: Industrial effluents treatment and management (pedagogical simulator, building learning scenarios, for distribution in Vietnam). Authors: LE Nang Dinh. INSA Lyon - Mémoire de Master recherche « Sciences de l’Environnement Industriel & Urbain (SEIU) »
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2009.
(May 21 2011 2:48PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 20 2015 8:37PM)
[1]Variabilité de la Composition des Eaux Résiduaires Urbaines Chủ biên: Lê Năng Định. Nơi XB: Presses Académiques Francophones. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Đức Bình
Đề tài:

Đánh  giá hiện trạng và đề xuất biện pháp kỹ thuật thoát nước khu vực ven biển phía đông Thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Loa Thành - Dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc. Số: 28_2003. Năm: 2003.
[2] Giấy khen của Đại sứ quán Việt nam tại Pháp. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn