Lê Ngọc Hành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21113 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Hành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/09/1989
Nơi sinh: Cẩm Hà - Hội An - Quảng Nam
Quê quán Cẩm Hà - Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý Tài nguyên Môi trường; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản lý đất đai ; Tại: Đại học Nông Lâm Húê
Dạy CN: Địa lý tự nhiên
Lĩnh vực NC: Ứng dụng GIS trong nghiên cứu địa lý tự nhiên
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa lý - Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733290; Mobile: 0935523357
Email: lnhanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2011 đến nay: Giảng viên khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành. Thành viên: Hồ Phong Nguyễn Văn Nam. Mã số: T2018 - TN - 06. Năm: 2018. (Jan 28 2019 6:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh radar. Chủ nhiệm: Trần Thị Ân. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh. Mã số: T2018 - TN - 01. Năm: 2018. (Jan 28 2019 6:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng tập bản đồ chuyên đề địa lý tự nhiên Đà Nẵng trên tư liệu ảnh viễn thám để phục vụ dạy học và nghiên cứu. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành. Mã số: T2015 - 03 - 11. Năm: 2015. (Nov 22 2016 11:20PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiêp. Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ2013-03-46-BS. Năm: 2014. (Nov 22 2016 11:19PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chất lượng cuộc sống và đề xuất các mô hình sinh kế cho các khu tái định cư thủy điện sông tranh 2, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành. Mã số: T2013 – 03 - 21. Năm: 2013. (Nov 22 2016 11:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng dữ liệu GIS về giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Trương Phước Minh. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. Số: 01. Trang: 1278-1286. Năm 2018. (Jan 28 2019 6:10PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An . Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. Số: 02. Trang: 38-47. Năm 2018. (Jan 28 2019 6:11PM)
[3]Bài báo: Xây dựng và khai thác dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017. Số: 01. Trang: 838-847. Năm 2017. (Jan 28 2019 6:13PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Hồ Phong, Nguyễn Thị Diệu. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX. Số: 01. Trang: 1256-1266. Năm 2016. (Jan 28 2019 6:14PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất theo số dân ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh, Trương Phước Minh. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2016. Số: 01. Trang: 553 - 561. Năm 2016. (Jan 28 2019 6:15PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xu hướng phát triển không gian và dự báo biến động đô thị ở thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2016. Số: 01. Trang: 563 - 571. Năm 2016. (Jan 28 2019 6:16PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu, dự báo biến động sử dụng đất và xu hướng phát triển dân cư ở thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum bằng viễn thám, GIS và chuỗi Markov . Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thị Thông. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX. Số: 01. Trang: 1203 - 1212. Năm 2016. (Jan 28 2019 6:17PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng Openstreetmap để xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông ở quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 20(03) - 2016. Trang: 7 - 12. Năm 2016. (Nov 23 2016 12:04AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Vu Gia chảy qua các huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Sâm, Trần Hữu Tuyên, Lê Ngọc Hành. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 20(03) - 2016. Trang: 46 - 53. Năm 2016. (Nov 23 2016 12:06AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ bề mặt thành phố Đà Nẵng bằng viễn thám nhiệt. Tác giả: Trần Thanh Đức, Lê Ngọc Hành. Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: 04 - 2015. Trang: 55-66. Năm 2015. (Nov 22 2016 11:52PM)
[11]Bài báo: Phương pháp thành lập một số bản đồ địa mạo và thủy văn thành phố Đà Nẵng bằng ảnh viễn thám phục vụ dạy học và nghiên cứu. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hồ Phong. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 16(03)-2015. Trang: 124-130. Năm 2015. (Nov 22 2016 11:55PM)
[12]Bài báo: Xây dựng và khai thác hệ thống cơ sở lưu trú ở quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trên nền web. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Ngô Thị Thu Phương, Phạm Thị Hồng Liên, Trương Phước Minh. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. Số: 1. Trang: 71-74. Năm 2015. (Nov 23 2016 12:00AM)
[13]Bài báo: Sử dụng ảnh viễn thám và GIS thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu, Đại học sư phạm – ĐHĐN. Số: 1. Trang: 50 - 57. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:26PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến biến đổi nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trần Thanh Đức. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 12(03) - 2014. Trang: 1-7. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:31PM)
[15]Bài báo: Ứng dụng GIS nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Lê Đại Dương, Lê Thị Lành, Đinh Tấn Ninh. Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. Số: 1. Trang: 123-130. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:35PM)
[16]Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất khu vực đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Văn Dàng, Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. Số: 1. Trang: 131 - 137. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:39PM)
[17]Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Trương Văn Cảnh, Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ. Số: 1. Trang: 135 - 144. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:41PM)
[18]Bài báo: Phân vùng nguy cơ trượt lở đất ở huyện Hòa Vang -thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ. Số: 1. Trang: 454 - 462. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:44PM)
[19]Bài báo: Researching on the effects of land use changes towards the surface temperature change in Danang city. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Trần Thanh Đức. GIS IDEAS 2014, Da Nang. Số: 1. Trang: 120 - 128. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:45PM)
[20]Bài báo: Landslide hazard and risk zoning in hoa vang district, Danang city. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh. GIS IDEAS 2014, Da Nang. Số: 1. Trang: 150 - 157. Năm 2014. (Nov 22 2016 11:49PM)
[21]Bài báo: Biểu hiện của biến đổi khí hậu trong biến động nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý chất lượng không khí. Tác giả: Lê Ngọc Hành, Tôn Nữ Minh Thư. Tạp chí khoa học và giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7(02)/2013. Trang: 6 – 11. Năm 2013.
(Aug 14 2013 11:24AM)
[22]Bài báo: Tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc, Đà Nẵng, lần thứ 3/2013. Số: 3. Trang: 220 – 225. Năm 2013. (Aug 17 2013 9:25AM)
[23]Bài báo: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh ASTER DEM và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3[64]/2013. Trang: 79-84. Năm 2013. (Aug 17 2013 10:11AM)
[24]Bài báo: Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích mối tương quan giữa hiện trạng sử dụng đất và nhiệt độ thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị Khoa học khoa Địa lý, lần thứ 4, năm 2013
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 12-18. Năm 2013.
(Aug 14 2013 11:30AM)
[25]Bài báo: Đánh giá chất lượng cuộc sống các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lê Thị Nguyện, Lê Ngọc Hành
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12[61]/2012. Trang: 100-105. Năm 2012.
(Aug 17 2013 10:05AM)
[26]Bài báo: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh ASTER DEM và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5/2012. Số: 2. Trang: 220 - 225. Năm 2012. (Jan 30 2013 11:23AM)
[27]Bài báo: Đánh giá chất lượng cuộc sống các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lê Thị Nguyện, Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5/2012. Số: 2. Trang: 233 - 238. Năm 2012. (Jan 30 2013 11:30AM)
[28]Bài báo: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên nền Microstation dưới sự trợ giúp của phần mềm ArcGIS và FME. Tác giả: Lê Ngọc Hành. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc, Huế, lần thứ 2/2012. Số: 2. Trang: 206 - 212. Năm 2012. (Jan 30 2013 11:17AM)
[29]Bài báo: Ứng dụng ảnh ASTER DEM thành lập một số bản đồ địa mạo trắc lượng hình thái khu vực miền núi Quảng Nam . Tác giả: Lê Ngọc Hành. Tạp chí Khoa học và giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 12 - 19. Năm 2012.
(Jan 30 2013 11:41AM)
  
 Khen thưởng
[1] Poster tốt nhất tại GIS IDEAS 2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng công nghệ thông tin trong Địa lý
Ngành: Địa lý
 2018 Sinh viên ngành Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch)  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế và biên tập bản đồ
Ngành: Địa lý
 2015 Sinh viên ngành cử nhân địa lý  Trường Đại học Sư phạm
[3]Địa lý tự nhiên đại cương 1
Ngành: Địa lý
 2015 Sinh viên ngành Sư phạm Địa lý  Trường Đại học Sư phạm
[4]Trái Đất - Thạch quyển
Ngành: Địa lý
 2015 Sinh viên ngành Địa lý học  Trường Đại học Sư phạm
[5]Bản đồ địa chính
Ngành: Địa lý
 2015 Sinh viên ngành địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
[6]Hóa môi trường đất
Ngành: Địa lý
 2014 Sinh viên ngành cử nhân địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
[7]Thực tập trắc địa và đo vẽ địa hình
Ngành: Địa lý
 2014 sinh viên ngành địa lý tự nhiên và quản lý tài nguyên môi trường  Trường Đại học Sư phạm
[8]GIS trong quản lý môi trường
Ngành: Địa lý
 2014 Sinh viên ngành địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
[9]Quy hoạch sử dụng đất
Ngành: Địa lý
 2014 Sinh viên ngành địa lý tự nhiên và quản lý tài nguyên môi trường  Trường Đại học Sư phạm
[10]Bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Ngành: Địa lý
 2014 Sinh viên ngành địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
[11]Địa mạo đại cương
Ngành: Địa lý
 2013 Sinh viên ngành cử nhân địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
[12]Cơ sở địa chính
Ngành: Địa lý
 2013 Sinh viên ngành địa lý tự nhiên  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn