Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc học tập, nghiên cứu của cán bộ, viên chức được cử đi học trong và ngoài nước
Chủ nhiệm:  Lê Ngọc Khánh; Thành viên:  Đinh Quang Trung, Trần Phước Sơn
Số: T2017-DN01-04 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Nhằm tin học hóa công tác quản lý, theo dõi cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước một cách hệ thống, có hiệu quả và tiện dụng, thống nhất trong toàn ĐHĐN; theo dõi, quản lý cán bộ, viên chức đi học tập trong và ngoài nước trên cùng một hệ thống; trích xuất dữ liệu, theo dõi tiến độ học tập, thời gian học tập nghiên cứu tự động.

+ Website để quản lý cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước.

     Hệ thống đầu vào qua website cho cán bộ, viên chức tự đăng nhập, cập nhật các thông tin của khóa học, kết quả học tập, báo cáo định kỳ,… ;

     Hệ thống đầu ra qua phần mềm cho phép các cấp quản lý từ ĐHĐN, Ban Tổ chức Cán bộ, Phòng Tổ chức - Hành chính, hoặc bộ phận tổ chức - hành chính các đơn vị trực thuộc ĐHĐN (theo phân quyền) được khai thác hệ thống, xử lý dữ liệu, theo dõi tình hình học tập và báo cáo tiến độ, kết quả học tập của cán bộ, viên chức, ứng dụng (tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo…) thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác;

    + Các tài liệu hướng dẫn sử dụng; 

   + Ứng dụng tại địa chỉ: daotaoboiduong.udn.vn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn