Lê Quang Sang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,622

 
Mục này được 9104 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Quang Sang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Master of Business (Acc); Tại: Monash University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lequangsangceba2003t@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2002 đến nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nguyên lí kế toán các công cụ tài chính phái sinh trong hoạt động bảo hộ và đầu cơ. Chủ nhiệm: Lê Quang Sang. Thành viên: . Mã số: T05-1455. Năm: 2006. (Sep 9 2012 12:57PM)
[2] Đề tài Khác: Báo cáo tài chính hợp nhất - Các chuẩn mực kế toán quốc tế và phương hướng vận dụng vào Việt Nam. Chủ nhiệm: Lê Quang Sang. Thành viên: . Mã số: Không cấp. Năm: 2001. (Sep 9 2012 1:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của chi phí phá sản và thuế thu nhập đến chính sách quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Từ lí thuyết đến các nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Th.S Lê Quang Sang. Tạp chí khoa học Kinh tế. Số: 2(02).2013. Trang: 80-90. Năm 2013. (Jul 22 2013 10:30AM)
[2]Bài báo: Vấn đề bất đối xứng thông tin giữa các nhà tài trợ và chính sách quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Khuôn khổ lí thuyết tĩnh. Tác giả: Th.S Lê Quang Sang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 4(65).2013. Trang: 99-104. Năm 2013. (Jul 22 2013 10:36AM)
[3]Bài báo: Kế toán các công cụ tài chính phái sinh trong hoạt động phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lí và dòng tiền. Tác giả: Th.s Lê Quang Sang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 2(51), 2012. Trang: 117-126. Năm 2012.
(Sep 9 2012 1:12PM)
[4]Tham luận: Tác động của chi phí phá sản và thuế thu nhập đến chính sách quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Từ lí thuyết đến các nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Th.S Lê Quang Sang. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Trang: 123-131. Năm 2012. (Sep 9 2012 1:18PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2001.
[2] Bằng khen của Trung ương Đoàn TN. Năm: 2001.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn