Lê Tấn Thi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15900 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Tấn Thi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/09/1959
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Anh văn; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Morphology, Lexicology, Syntax, Discourse Analysis, Theory of Translation, American Culture
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ 131 Lương Nhữ Học, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3688328; Mobile: 0905212001
Email: letanthy@yahoo.com ; letanthi@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

THỜI GIAN

NƠI CÔNG TÁC CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM

1988-1992

Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng

Giảng viên

12/1992-1/1993

Nhật Bản và Thái Lan

Được cử đi phiên dịch

1993-1996

Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Học Thạc sĩ chuyên ngành lí luận ngôn ngữ Anh

1996-2000

Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

8/2001-1/2002

Đại học Queensland, Úc

Học khóa ‘Hỗ trợ Đào tạo Tiến sĩ’

2002-2006

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Hå ChÝ Minh

Nghiên cứu sinh

2006-2010

Đại học Ngoại ngữ, Đại học

 Đà Nẵng

Giảng viên

3/2010 – đến nay

 

Trưởng khoa tiếng Anh chuyên ngành

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: VÒ tr­êng hîp kÕt ng«n trùc thuéc phi liªn kÕt v¨n b¶n lµ "Liªn tõ ®¬n ®éc". Tác giả: Lê Tấn THI
marriage affairs open i want an affair
. Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (119) 2005. Số: số 9 (119). Năm 2005. (May 29 2011 9:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn