Lê Thanh Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25007 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thanh Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1987
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kiến trúc và Thiết kế Đô thị; Tại: Chinese Culture University (Taiwan)
Dạy CN: Kiến trúc công trình, Tin học Đồ họa, Vật lý kiến trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng - Hải châu - Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3519690; Mobile: 0973 766 007
Email: letharch123@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Từ 09/2010 - 03/2012: Giảng viên tại Bộ môn Kiến trúc - Khoa KT Xây dựng - Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Từ 03/2012 - 06/2013: Cao học Kiến trúc và thiết kế đô thị - Chinese Culture University - Taiwan
Từ 06/2013 - Nay: Giảng viên tại Bộ môn Kiến trúc - Khoa KT Xây dựng - Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chất lượng chiếu sáng tự nhiên các khối lớp học và xưởng thực hành tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Thanh Hòa. Mã số: T2015-06. Năm: 2015. (Feb 16 2015 9:18PM)
[2] Đề tài Khác: GSGES seeds research funding program - Kyoto University - Project: STORMWATER COLLECTION AND IN-SITU TREATMENT FOR DOMESTIC USE - APPLICATION IN DA NANG CITY - A case study at Danang College of Technology. Chủ nhiệm: Trần Minh Thảo, Lê Thanh Hòa. Mã số: GSGES-KU. Năm: 2015. (Feb 16 2015 9:09PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải pháp chiếu sáng tự nhiên áp dụng nguyên lý thiết kế thụ động cho nhà liên kế tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hòa. Mã số: Đ2014-06-15. Năm: 2014. (Dec 15 2014 12:41PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phương án thiết kế cải tạo kiến trúc cảnh quan mặt tiền Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Thanh Hòa. Mã số: T2011-06-04. Năm: 2011. (Oct 4 2012 2:13AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các công trình xanh tốt nhất năm 2014 ở Hoa Kỳ. Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn; ThS. Lê Thanh Hòa. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Đang in. Trang: 01-08. Năm 2015.
(Apr 28 2015 12:04PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng các công cụ và phần mềm mô phỏng trong đổi mới đào tạo kiến trúc theo hướng bền vững. Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Phan Tiến Vinh, ThS. Lê Thanh Hòa. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Đang in. Trang: 1-7. Năm 2015.
(Mar 20 2015 10:45PM)
[3]Bài báo: Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thanh Hòa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học: Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, năm 2014 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 03. Trang: 15 - 20. Năm 2014.
(Jun 20 2014 2:47PM)
[4]Bài báo: Đề xuất diện tích sân trong cho nhà liên kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên. Tác giả: ThS. Lê Thanh Hòa*; ThS. Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
[5]Bài báo: Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thanh Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 36. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[6]Bài báo: Nâng cao các giải pháp thiết kế bền vững cho đồ án sinh viên kiến trúc bằng phần mềm phân tích môi trường Ecotect. Tác giả: ThS. Lê Thanh Hòa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 11(84). Trang: 29-33. Năm 2014.
(May 20 2014 4:38PM)
[7]Tham luận: Phát triển kiến trúc và xây dựng để Đà Nẵng trở thành một thành phố carbon-thấp. Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Lê Thanh Hòa
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học Kỹ thuật 2014 tổ chức tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 1-6. Năm 2014.
(Apr 16 2014 6:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Research on passive cooling principles to improve indoor environmental conditions of row-house in tropical regions of Vietnam. Authors: Le Thanh Hoa, Chiu Shih Ren. ICPD 2013 Conference - National Cheng Kung University - Taiwan. No: 7. Pages: 511-520. Year 2013. (Jul 1 2013 4:47PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất - Hoạt động Khoa học Công nghệ Xuất sắc của Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2013-2014

 Khoa học công nghệ

 2014

 343/QĐ-CĐCN

 Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2013-2014. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn