Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển kiến trúc và xây dựng để Đà Nẵng trở thành một thành phố carbon-thấp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Lê Thanh Hòa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Câu lạc bộ các trường Đại học Kỹ thuật 2014 tổ chức tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Kỷ yếu Hội thảo;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn