Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao các giải pháp thiết kế bền vững cho đồ án sinh viên kiến trúc bằng phần mềm phân tích môi trường Ecotect
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Hòa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 11(84);Từ->đến trang: 29-33;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chương trình đào tạo kiến trúc theo xu thế thiết kế bền vững có vai trò quan trọng nhằm hình thành đội ngũ các nhà thiết kế có trình độ và kỹ năng thực hành công trình xanh. Tuy nhiên, sinh viên chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức và công cụ phân tích hiệu năng công trình như Ecotect, EnergyPlus, GBS,... để đánh giá hiệu quả các giải pháp thiết kế sinh thái, tiết kiệm năng lượng. Bài viết giới thiệu sự cần thiết ứng dụng khoa học mô phỏng và vai trò của các công cụ phân tích hiệu năng công trình. Một ví dụ ứng dụng Ecotect trong quá trình thiết kế sẽ được giới thiệu bao gồm 4 bước: Các công việc chuẩn bị; Thiết lập các thông số tính toán; Phân tích các kết quả tính toán; Kiểm tra các giải pháp thiết kế nâng cao. Phần mềm Ecotect giúp cho sinh viên hiểu sâu về đặc tính công trình và tính hiệu quả của các giải pháp thiết kế, nâng cao kỹ năng và tư duy về công trình bền vững.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The architecture academic syllabus in terms of sustainable design plays an important role in training new designers who are qualified in knowledge and practical skills to design green buildings. However, students have not been provided with knowledge and building performance analysis tools such as Ecotect, EnergyPlus, GBS,…to effectively assess ecological design principles to save energy. This study aims at introducing the necessity for applying the science of reproduction and the role of building performance analysis tools. An example using Ecotect will be introduced by 4 steps: Preparation, Setting Calculation Values, Data Analysis and Improving Design Principles. Ecotect software helps students to understand deeply the characteristics of buildings and efficiency of design principles, improving design skills and thoughts about sustainable construction works.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn