Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá chất lượng chiếu sáng tự nhiên các khối lớp học và xưởng thực hành tại Trường Cao đẳng Công nghệ
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Hòa; Thành viên:  
Số: T2015-06 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chiếu sáng tự nhiên là một yêu cầu quan trọng đối với tiện nghi môi trường bên trong công trình, đặc biệt là công trình giáo dục. Các yêu cầu về độ rọi ánh sáng trong lớp học thường được quy định chặt chẽ và áp dụng theo các tiêu chuẩn thiết kế về chiếu sáng.

Thực tế, một số phòng học và xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ có những nhược điểm về môi trường ánh sáng tự nhiên, ví dụ: một số lớp học có chất lượng ánh sáng tự nhiên rất thấp, trong khi một số phòng học độ rọi quá cao gây nên sự chói lóa. Các phòng học bị tối phải dùng đèn chiếu sáng liên tục, ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, vì không được chiếu sáng thường xuyên nên không gian lớp học ẩm thấp, không thông thoáng.

Các phòng bị chói lóa gây ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy trình chiếu bằng máy projector, ảnh hưởng đến tâm lý người dạy và học. Về lâu dài, chất lượng chiếu sáng và vệ sinh môi trường lớp học không hợp lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.


Thông qua phương pháp khảo sát đo đạc và mô phỏng ánh sáng bằng các phần mềm vi tính. Nghiên cứu đưa ra những số liệu đánh giá thực trạng chiếu sáng tự nhiên các khối lớp học và xưởng thực hành.

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn