Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lethilam' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Thị Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,969,899

 
Mục này được 9957 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Lâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/04/1986
Nơi sinh: Tân Kỳ, Nghệ An
Quê quán Tân Kỳ - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý học; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Tâm lý học; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Dạy CN: Tâm lý học, Công tác xã hội
Lĩnh vực NC: Tâm lý giáo dục, Tâm lý lâm sàng, Công tác xã hội,..
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0979.153.887
Email: thuynguyet164@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn