Lê Thị Ngọc Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,810

 
Mục này được 24438 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/04/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ, giáo học pháp, chiến lược học tập, dịch thuật
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên khoa tiếng Pháp tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐHĐN (2005 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Moodle trong dạy và học môn tiếng Pháp tổng hợp tại khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hà. Mã số: T0216-05-06. Năm: 2016. (Mar 19 2021 8:43PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu từ xưng hô trong tiếng Pháp và cách chuyển dịch tương đương sang tiếng Việt. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hà. Thành viên: . Mã số: SHD 10-04-02-CH. Năm: 2010. (May 15 2013 9:49PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu so sánh tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hà. Mã số: T2009-05-20. Năm: 2009. (Feb 23 2012 10:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Revue de la littérature des recherches empiriques sur les stratégies d’écriture en langue seconde. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Tạp chí Khoa học và Quân sự. Số: 25. Trang: 100-108. Năm 2020. (Mar 19 2021 8:58PM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng chiến lược viết của sinh viên học tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 08(301). Trang: 65-71. Năm 2020. (Mar 19 2021 8:56PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng Moodle trong dạy và học tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 21(04). Trang: 49-55. Năm 2016. (Mar 19 2021 8:51PM)
[4]Bài báo: Những yếu tố ảnh hưởng đến cách dịch từ xưng hô tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (61). Trang: 33-37. Năm 2012. (May 15 2013 9:59PM)
[5]Tham luận: Những yếu tố ảnh hưởng đến cách dịch từ xưng hô tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 100-103. Năm 2012. (May 15 2013 9:56PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà- Lê Viết Dũng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 63-70. Năm 2010. (Feb 23 2012 10:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn