Lê Thị Ngọc Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24113 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/04/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Thọ Xuân-Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư Phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3695676; Mobile: 
Email: lethingocha1980@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên khoa tiếng Pháp tại ĐH Ngoại Ngữ - ĐHĐN (2005 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu từ xưng hô trong tiếng Pháp và cách chuyển dịch tương đương sang tiếng Việt. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hà. Thành viên: . Mã số: SHD 10-04-02-CH. Năm: 2010. (May 15 2013 9:49PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu so sánh tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hà. Mã số: T2009-05-20. Năm: 2009. (Feb 23 2012 10:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Những yếu tố ảnh hưởng đến cách dịch từ xưng hô tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (61). Trang: 33-37. Năm 2012. (May 15 2013 9:59PM)
[2]Tham luận: Những yếu tố ảnh hưởng đến cách dịch từ xưng hô tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 100-103. Năm 2012. (May 15 2013 9:56PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hà- Lê Viết Dũng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 63-70. Năm 2010. (Feb 23 2012 10:44PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa địa phương
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[2]Dịch viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[3]Tiếng Pháp du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên ngành chế biến thực phẩm  Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng
[4]Lịch sử văn học Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên khoa tiếng Pháp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[5]Văn học Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[6]Thực hành tiếng (Nghe, Nói, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[7]Ngữ pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
[8]Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên chương trình Đào tạo kĩ sư chất lượng cao (PFIEV)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[9]Tiếng Pháp tổng hợp 1, 2, 3, 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn