Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,291,700

 Nghiên cứu so sánh tiếng lóng của giới trẻ Pháp và Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Thị Ngọc Hà
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: T2009-05-20 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn