Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,572

 Nghiên cứu từ xưng hô trong tiếng Pháp và cách chuyển dịch tương đương sang tiếng Việt
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Thị Ngọc Hà
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: SHD 10-04-02-CH ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn