Lê Thị Như Ý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 40473 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Như Ý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/08/1961
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa Silicate; Tại: Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Vật liệu Cao phân tử và Tổ hợp; Tại: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Dạy CN: Kỹ thuật Dầu khí
Lĩnh vực NC: Nhiên liệu sinh học, Xúc tác, Mô phỏng
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842743; Mobile: 0905 157 779
Email: ltnhuy@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tại khoa Hóa - ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng (1984 đến nay). Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất nhựa đường pha lốp xe phế thải nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Mã số: Đ2015-02-141. Năm: 2016. (Dec 5 2016 3:21PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất Bio-Ethanol từ bã mía của nhà máy đường.. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: Lê Thị Vân KiềuGiảng viên Bộ môn Xăng dầu- Khoa TM và DL - Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Mã số: T2014-02-97. Năm: 2014. (Sep 10 2015 2:00PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT PHỐI HỢP VỚI HẠT NANO SiO2 ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU Ở MỎ ĐÔNG NAM RỒNG, VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Mã số: Đ2012-02-47. Năm: 2012. (Oct 31 2014 3:51PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Tổng hợp chất xúc tác hiệu quả cao trên chất mang dạng nano carbon để khử NOx trong khói thải động cơ Diesel và lò đốt công nghiệp. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2007-ĐN02-28. Năm: 2009. (Mar 27 2011 11:23AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến tính dầu thực vật bằng alcool (transesterification) để sử dụng làm nhiên liệu diesel (bio-diesel), giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng sản phẩm phụ có giá trị cao. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: Nguyễn Thanh Sơn
Trương Hữu Trì.
Mã số: B2002-15-14. Năm: 2005.
(Mar 27 2011 11:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng sản xuất Bioethanol từ các nguồn phế phẩm ở Việt nam theo phương pháp truyền thống và hiện đại. Tác giả: TS. Lê Thị Như Ý*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 77. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu pha trộn vụn cao su từ lốp xe phế thải vào hỗn hợp nhựa đường nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. Tác giả: Lê Thị Như Ý*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 64. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm để tăng cường hiệu quả của quá trình tiền xử lý trong sản xuất bioethanol từ bã mía. Tác giả: TS. Lê Thị Như Ý*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạ với quá trình tiền xử lý bằng kiềm kết hợp với thủy phân và lên men đồng thời. Tác giả: LE Thi Nhu Y. Journal of Science and Technology
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8[57]. Trang: 201-206. Năm 2012.
(Dec 3 2012 3:06PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP HỢP TRỘI GIỮA HẠT NANO SiO2 VÀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT SS-1647A CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU. Tác giả: Lê Thị Như Ý Nguyễn Phương Tùng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7(48).2011. Trang: 79-85. Năm 2011.
(Sep 21 2015 10:07AM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP TỐI ƯU VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HẠT NANO SIO2 TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU Ở MỎ ĐÔNG NAM RỒNG. Tác giả: Le Thi Nhu Y - Danang University
Nguyen Bao Lam, Pham Duy Khanh, Nguyen Phuong Tung - Institute of Applied Materials Science-Vietnam Academy of Science and Technology
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(41).2010. Trang: 51-57. Năm 2010.
(Nov 20 2011 8:47AM)
[7]Bài báo: Áp dụng tổ hợp phương pháp phối trộn chọn lọc và thống kê hiện đại để xây dựng hệ chất hoạt động bề mặt tối ưu sử dụng trong bơm ép tăng cường thu hồi dầu. Tác giả: Văn Thanh Khuê, Lê Kim Hùng, Lê Thị Như Ý, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Bảo Lâm và Nguyễn Phương Tùng. Tạp chí Dầu khí của PetroVietnam. Số: 8. Trang: 33-41. Năm 2009. (Mar 27 2011 11:27AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design and screening of synergistic blends of SiO2 nanoparticles and surfactants for enhanced oil recovery in high-temperature reservoirs. Authors: Nhu Y Thi Le, Duy Khanh Pham, Kim Hung Le and Phuong Tung Nguyen. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2 (2011) 035013 (6pp). Pages: 1-5. Year 2011.
(Nov 20 2011 8:56AM)
[2]Presentations: Tổng hợp và khảo sát các hạt Nano SiO2 hoạt hóa bề mặt ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu. Authors: Lê Thị Như Ý, Nguyễn Bảo Lâm, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Phương Tùng. Hội nghị Khoa học và Công nghệ quốc tế « Dầu khí Việt Nam 2010 : Tăng tốc phát triển ». Pages: 849-861 (tập I). Year 2010. (Mar 27 2011 11:43AM)
[3]Presentations: Design and screening of the synergistic blends of SiO2 nanoparticles and surfactants for the enhanced oil recovery in high-temperature reservoirs. Authors: Nhu-Y T. Le, Duy-Khanh Pham, Kim-Hung Le, and Phuong-Tung Nguyen. The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010). Year 2010. (Mar 27 2011 11:46AM)
[4]Presentations: Preparation and evaluation of surface modified nanopaticles for use in the improvement of oil recovery on Dragon South-East reservoir. Authors: Nguyen Bao Lam, Le Thi Nhu Y and Nguyen Phuong Tung. The 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009). Pages: 339-342. Year 2009. (Mar 27 2011 11:39AM)
[5]Presentations: Design of the thermostable surfactant composition and investigating its adsorption on diorite quartz surface to use for enhanced oil recovery in the Dragon South-Eastern (DSE) reservoir. Authors: Le Kim Hung, Nguyen Ngoc Trung, Le Thi Nhu Y, Nguyen Thi Phuong Phong and Nguyen Phuong Tung. The 2-nd International Conference “FRACTURED BASEMENT RESERVOIR. Pages: 338-345. Year 2008. (Mar 27 2011 11:41AM)
[6]Presentations: Design Of Thermostable Surfactant Systems For Enhanced Oil Recovery In The White-Tiger Reservoir By Experimental Optimization Method. Authors: Le Kim Hung, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Bao Lam, Le Thi Nhu Y and Nguyen Phuong Tung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The 2-nd International Conference “FRACTURED BASEMENT RESERVOIR
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 243-249. Year 2008.
(Mar 27 2011 11:35AM)
[7]Presentations: Design of the Thermostable Surfactant Systems for Enhanced Oil Recovery in Dragon South-Eastern Basement Reservoir. Authors: Le Kim Hung, Le Thi Nhu Y and Nguyen Phuong Tung. Hội nghị 30 năm Viện Dầu khí Việt Nam phát triển và hội nhập
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 733-740 (tập I). Year 2008.
(Mar 27 2011 11:30AM)
[8]Presentations: Design of the Thermostable Surfactant composition and investigating its adsorption onto granite surface for enhanced oil recovery in the White Tiger basement reservoir. Authors: Le Kim Hung, Nguyen Bao Lam, Le Thi Nhu Y and Nguyen Phuong Tung. 11th German Vietnamese Seminar on Physics Engineering. Year 2008. (Mar 27 2011 11:32AM)
[9]Presentations: Design of the Thermostable and low IFT reduced surfactant combination of conventional and novel gemini surfactants for EOR use in the White Tiger basement reservoir. Authors: Le Kim Hung, Pham Duy Khanh, Le Thi Nhu Y and Nguyen Phuong Tung. The 2-nd International Conference “FRACTURED BASEMENT RESERVOIR. Pages: 315-322. Year 2008. (Mar 27 2011 11:33AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành Kỹ thuật Dầu khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên năm thứ 3  Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên khoa Hóa năm thứ 3  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Nguyên lý Hóa công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên CLC năm thứ 3  Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên khoa Hóa năm thứ 3  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế mô phỏng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên năm thứ 3  Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Công nghệ Chế biến khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên năm thứ 5  Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Công nghệ Lọc dầu 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Sinh viên năm 4  Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn