Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,940

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng, trừ ruồi đục quả trên rau quả ở địa bàn thành phố Kon Tum. Tác giả: Lê Thị Thu Trang*, Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Nghiêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 02(111).2017. Trang: 138-142. Năm 2017. (Feb 27 2018 3:34PM)
[2]Bài báo: NG DNG CÔNG NGHSINH HC TRONG NÔNG NGHIP TI THÀNH PHKON TUM THC TRNG VÀ GII PHÁP
.
Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Lê Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: SỐ 7(104).2016. Trang: 26-30. Năm 2016.
(Dec 4 2016 2:34PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng*; ThS. Lê Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 31. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[4]Bài báo: Thử nghiệm hoạt tính sinh học của phức Lantan Glutamat đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cà chua. Tác giả: Nguyễn Minh Thông*, Lê Thị Thu Trang, Phạm Thị Thùy Trang, Quách Xuân Quỳnh, Bùi Thị Ngọc Hân.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường. Số: 04. Trang: 34-36. Năm 2014. (Sep 17 2014 10:18AM)
[5]Tham luận: Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn đối với quy trình sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt. Tác giả: Th.S Lê Thị Thu Trang, ThS. Phạm Thị Thùy Trang. Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trang: 71-80. Năm 2013. (Sep 11 2014 2:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn