Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,827,192

 Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn đối với quy trình sản xuất cà phê nhân theo phương pháp ướt
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Lê Thị Thu Trang, ThS. Phạm Thị Thùy Trang
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Số: 11/2013;Từ->đến trang: 71-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn đối với quy trình sản xuất cà phê nhân bằng phương pháp ướt là sự áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa môi trường tổng hợp đối với các quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê tại từng công đoạn nhằm làm giảm tác động xấu đến con người và môi trường, qua đó làm giảm tổn thất nguyên liệu, nước và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại và làm giảm khối lượng, độc tính của các chất thải vào nước và khí quyển. Kết quả tạo sản phẩm cà phê nhân có chất lượng cao, tạo sản phẩm phụ là phân vi sinh góp phần hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao uy tín, vị thế của sản phẩm cà phê nhân Tây Nguyên xuất khẩu.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn