Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,829,007

 Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum.
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tố Như
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Thái Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Anh Thư, Bùi Thị Thu Vĩ, Lê Thị Thu Trang.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: Đ2013-09-02 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn