Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,978

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ vi sinh vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Công nghệ enzyme
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Hóa học đại cương
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên bậc Đại học, cao đẳng  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn