Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,247

 A Self-tuning Fuzzy Wavelet Neural Network for Adaptive Control of Mechanical Systems with Deadzone Nonlinearity Inputs and Uncertainties
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le and Hee-Jun Kang


cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: ICIC'13 Proceedings of the 9th international conference on Advanced Intelligent Computing; Số: xx;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn