Lê Tố Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28371 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Tố Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/10/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngoại ngữ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn