Lê Văn Lạc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,168

 
Mục này được 29597 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Lạc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/02/1954
Nơi sinh: Đức Thọ, Hà Tĩnh
Quê quán Đức Thọ, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cầu Hầm; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Cầu, tuy nen trên đường giao thông; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Thiết kế cầu; Chuyên đề cầu; Khai thác, kiểm định và gia cố cầu.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 3841297; Mobile: 0913405415
Email: laclevan@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

     Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1979 đến nay). Phó Chủ nhiệm Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1988 – 1996); Giảng viên chính năm 1998; Trưởng Khoa Xây dựng Cầu Đường 2 nhiệm kỳ (1996 – 2000 và 2005 – 2010); Trưởng Bộ môn Cầu Đường từ 1996 đến 2001; Trưởng Bộ môn Cầu Hầm từ 2001 đến nay.


 

 
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dao động của kết cấu cầu dây văng chịu tác dụng của tải trọng di động sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (53). Trang: 48 - 55. Năm 2012. (Dec 28 2012 10:53PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu dao động của cáp văng dưới tác dụng của gió mưa kết hợp. Tác giả: Võ Duy Hùng, Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 90 đến 98. Năm 2011. (Dec 28 2012 10:36PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu - cọc - đất nền. Tác giả: Lê Văn Lạc, Đỗ Hữu Đạo, Phạm Văn Ngọc
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 107 - 115. Năm 2011. (Dec 28 2012 10:43PM)
[4]Bài báo: Lập trình tính toán cầu treo dây võng dầm cứng 3 nhịp. Tác giả: Lê Văn Lạc, Nguyễn Văn Mỹ, Đặng Phước Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 5 (22) năm 2007. Trang: 89 đến 95. Năm 2007.
(Dec 28 2012 10:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Finite Volume Method for Prediction of Wave Impact Loadings on Vertical Breakwaters and Seawalls. Authors: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11plus). No: ASEM11plus. Pages: 4574 - 4587. Year 2011. (Dec 28 2012 11:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 1 2013 12:51PM)(Jan 1 2013 12:45PM)(Jan 1 2013 12:59PM)
[1]Kỹ thuật xây dựng móng cầu Chủ biên: GS.TSKH Nguyễn Trâm, ThS Lê Văn Lạc, ThS Nguyễn Văn Mỹ, ThS Đỗ Việt Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. Năm 2012.
[2]Công trình ngầm Chủ biên: Lê Văn Lạc, Hoàng Phương Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. Năm 2011.
[3]Thiết kế cầu bê tông cốt thép Chủ biên: Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 11/11/ 2004.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3684/GD-ĐT. Năm: 1998.
[3] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 106/QĐ/TVCĐ. Năm: 2000.
[4] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 171/QĐ/TVCĐ. Năm: 2002.
[5] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[6] Giấy khen của Hội Cầu đường Thành phố Đà Nẵng. Số: 04//2006/KT. Năm: 2006.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Số: 59/2006/KT. Năm: 2006.
[8] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 703 - QĐ/TVĐU. Năm: 2007.
[9] Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Số: 1698/QĐLHHKT. Năm: 2007.
[10] Bằng khen của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Năm: 2007.
[11] Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III. Số: 3432/07KT. Năm: 2007.
[12] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[13] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007-2008. Số: 4284/QĐ-TĐKT,. Năm: 2008.
[14] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Năm: 2008.
[15] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 55 - QĐ/TVĐU. Năm: 2010.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009 - 2010. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[17] Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn ”. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[18] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4161/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[19] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[20] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 65 - QĐ/TVĐU. Năm: 2011.
[21] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 7579/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[22] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 100 - QĐ/TVĐU. Năm: 2012.
[23] Giấy khen của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Số: 387 - QĐ/ĐU. Năm: 2012.
[24] Huy chương vì sự nghiệp KHKT. Số: 73/QĐ-LHHVN. Năm: 2012.
[25] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5179/QĐ-BGDDT. Năm: 2013.
[26] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]4. Khai thác và thí nghiệm cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]3. Chuyên đề cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1989 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]2. Thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]1. Cơ học kết cấu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Sinh viên các hệ chính quy và Vừa làm vừa học.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn