Lê Văn Phụng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 39595 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Phụng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1957
Nơi sinh: Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - KTNN; Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Sinh thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thực vật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh-Môi trường, ĐHSP-ĐHĐN
Điện thoại: 0236.3733292; Mobile: 0932561636
Email: levanphungdhspdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1979 đến 1981: CBTN khoa Hóa-Sinh, trường CĐSP QN-ĐN.
Từ 1981 đến 1983: Hoàn chỉnh đại học tại trường ĐHSP Quy Nhơn.
Từ 1983 đến 1989: Cán bộ giảng dạy tại khoa Hóa Sinh, trường CĐSP QN-ĐN
Từ năm 1989 đến 2010: GV tại trường Thực hành Sư phạm, trường ĐHSP-ĐHĐN.
Từ năm 2010 đến nay: Giảng dạy thực hành môn Hình thái và Giải phẫu Thực vật, Phân loại Thực vật tại khoa Sinh-Môi trường, ĐHSP; môn Thực vật Dược khoa Y Dược, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng các bài thực hành thí nghiệm môn Phân loại Thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Lê Văn Phụng. Thành viên: Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2011-DDN03-02. Năm: 2011. (Oct 21 2013 12:06AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của trường CĐSP ĐN về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 82-83. Số: 168 /KT. Năm: 1983.
[2] Bằng khen của Tỉnh Đoàn QN-ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 83-84. Số: 09 QĐ/KT. Năm: 1984.
[3] Bằng khen của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn xuất sắc năm học 83-84. Số: 09 QN/TƯ. Năm: 1984.
[4] Bằng khen của Tỉnh Đoàn QN-ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 84-85. Số: 71 QĐ/KT. Năm: 1985.
[5] Giấy khen của Đoàn trường CĐSP ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 84-85. Năm: 1985.
[6] Giấy khen của trường CĐSP ĐN về Đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 85-86. Số: 86 /KT. Năm: 1986.
[7] Giấy khen của sở GD-ĐT tỉnh QN-ĐN về thành tích 15 năm xây dựng trường CĐSP QN-ĐN. Số: 157 KT/QĐ. Năm: 1991.
[8] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về đạt danh hiệu lao động giỏi năm học 1999-2000. Số: 297/QĐKT. Năm: 2000.
[9] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về hoạt động công đoàn năm học 1999-2000. Số: 96/TĐ-CĐ. Năm: 2000.
[10] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2000-2002. Số: 61/KT-CĐ. Năm: 2002.
[11] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ GD-ĐT năm 2005. Số: 6929/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[12] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2006-2007. Số: 20-07/QĐKT. Năm: 2007.
[13] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 06-07. Số: 226/QĐKT. Năm: 2007.
[14] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2007-2008. Số: 41/QĐKT. Năm: 2008.
[15] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2008-2009. Số: 39/QĐKT. Năm: 2009.
[16] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2008-2009. Số: 08-09/QĐKT. Năm: 2009.
[17] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[18] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2009-2010. Số: 23/QĐCĐ. Năm: 2010.
[19] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2011-2012. Số: 39/QĐ-KT. Năm: 2012.
[20] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Số: 545/QĐKT. Năm: 2012.
[21] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN về Đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu. Số: 1690/QĐKT. Năm: 2013.
[22] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2012-2013. Số: 45/QĐ-CDĐHSP. Năm: 2013.
[23] Giấy khen của Công đoàn ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[24] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường Giai đoạn 1975-2015. Số: 1932/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn