Lê Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,329,831

 
Mục này được 20317 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/12/1952
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại:
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841618; Mobile: 0905285875
Email: lhoang@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác kế toán tại Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1978–1990); Tổ Tài vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994);  Tổ Tài vụ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn